Fakta om preservering: Visste du at vi alle preserverer hver eneste dag?

Abelon Preservering Abelon Preservation

Preservering er det vi gjør for å bevare kvaliteten og verdien på et produkt, slik at det varer lenger. Visste du at vi alle preserverer hver eneste dag?

Preservering er faktisk en del av hverdagen. Vi preserverer for eksempel når vi maler huset for å beskytte treverket eller når vi setter melka tilbake til kjøleskapet. Hadde melkekartongen blitt stående lenge på benken, ville det ikke tatt lang tid før melka ble sur eller dårlig.

For oss i Abelon, er preservering bærekraft i praksis. Det er både bærekraftig og lønnsomt å beskytte og ta godt vare på verdier og utstyr.

Hva er preservering?

Preservering handler om å ta best mulig vare på verdier og utstyr, slik at de varer lenger. Det er bra for både miljøet, menneskene og økonomien dersom vi klarer å få ressursene til å bli i kretsløpet lengst mulig. Innen olje og gass, og industrien generelt, er preservering én av mange faktorer som avgjør hvor lenge utstyr, deler – eller hele installasjonen – kan fungere etter hensikten.

Å forstå de riktige prinsippene for preservering er viktig for å oppnå ønsket resultat. Ingen prosjekt eller jobber er like, derfor er det avgjørende at man velger riktig preserveringsmetode. Videre er det viktig at man velger riktig preserverings-produkt og at man lytter til leverandørens anbefaling. Dersom man jobber med prosjekter knyttet til olje og gass i Norge, er et bevisst forhold til NORSOK avgjørende for en vellykket preservering.

Les mer: Abelon er eneleverandør av blant annet KCIs produkter i Norge

I hvilke bransjer er preservering viktig?

Preservering er viktig i alle bransjer der det går tid fra et prosjekt startes til det er ferdig. Eksemplene kan være så mangt: Det kan være et skrog som er ferdig bygd på et verft i Asia. Eller det kan være et helikopter som skal fraktes sjøveien fra ett sted til et annet. Et tredje eksempel kan være installasjoner som ferdigstilles offshore før de er klare til operasjon og drift. I alle disse tilfellene vil preservering være en viktig nøkkel for prosjektets framdrift og totale kostnadsramme.

Preservering er i dag ofte en prosess med usammenhengende enkelt-tiltak uten en overordnet strategi. For å optimalisere utstyrsverdi og operasjonell kontantstrøm, har Abelon utformet en prosess som gjør at kunden kan ha full synlighet over tilstanden til utstyr og verdier. Dette vil gi bedre kontantstrøm og økonomisk oversikt, samt dokumentert redusert miljøpåvirkning.

Hvorfor preservere?

  • Levetiden til eiendeler og verdier økes betydelig.
  • Tiden som trengs for reaktivering / remobilisering reduseres betydelig.
  • Kan sikre en helhetlig livsløptankegang for kapitalutstyr.
  • Sikrer bærekraftig og transparent kapitalforvaltning – bra for bunnlinjen, bra for miljøet!

Preservering tjenester og løsninger Abelon

Abelon leverer tjenester innen preservering og korrosjonsbeskyttelse til petroleumsvirksomheten og til energi-, fornybar- og skipsfartsindustrien globalt. Abelon utvikler unike løsninger for å ta vare på våre kunders verdier og eiendeler. Sammen med våre partnere tilbyr vi standardiserte eller tilpassede løsninger, tilpasset ulike behov.

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med oss i Abelon for en uforpliktende prat om preserverings-produkter eller andre tjenester og løsninger.