Category Archives: Uncategorized

Fakta om preservering: Visste du at vi alle preserverer hver eneste dag?

Abelon Preservering Abelon Preservation

Preservering er det vi gjør for å bevare kvaliteten og verdien på et produkt, slik at det varer lenger. Visste du at vi alle preserverer hver eneste dag? Preservering er faktisk en del av hverdagen. Vi preserverer for eksempel når vi maler huset for å beskytte treverket eller når vi setter melka tilbake til kjøleskapet. […]

Abelon Group belønnes for fremtidsrettet initiativ

Abelon Group AS tar rollen som pådriver innen kompetanseheving og omstilling for petroleumsindustrien, godt hjulpet av midler fra Rogaland fylkeskommune. Støtten fra fylkeskommunen bidrar sterkt til at Abelon setter fart på arbeidet for bevaring av arbeidsplasser i Rogaland og videreutvikling av kompetanse- og fagmiljø i regionen. De fylkeskommunale midlene vil også sikre stabilitet og langsiktighet […]