Abelon Group (tidligere Quality Technical Group/QTG AS) har sitt utspring fra Frøysland Industriservice AS (FIAS). I over 30 år har vi  levert kvalifisert personell, teknologi og utstyr til energi- og petroleumsindustrien. 

Abelon utvikler også egen teknologi og utstyr innen boring, brønn og preservering  for å møte etterspørselen fra kunder og aktører innen olje og gass, shipping, akvakultur og fornybar energi.

Abelon tilbyr et komplett konsept innen bemanning, teknologiutvikling og innovasjon. Gjennom de spesialiserte datterselskapene Abelon Management og Abelon Technology, ivaretar vi det høye nivået som kreves av oss som tjenesteleverandør til industrier med strenge krav til kvalitet, presisjon og pris.Abelon teller i dag 110 ansatte med høy kompetanse og ettertraktet erfaring fra ulike næringer innen industri, energi og shipping. Våre team onshore og offshore jobber målrettet for å sikre kunden trygge, smarte og effektive løsninger. Det er vårt klare mål at alle ansatte i Abelon skal motiveres av og leve opp til verdiene våre, og dette gjenspeiles også i vår rekrutteringsstrategi.Abelons hovedkontor ligger i Sandnes.

Visjon, misjon og verdier

Verdier

Våre verdier danner til sammen ordet KRAFT og signaliserer samtidig hvem vi er og hvor vi skal. Verdiene er vårt felles kompass som hjelper oss å navigere riktig i en industri preget av hard konkurranse.Det er vårt klare mål at alle ansatte i Abelon skal motiveres av og leve opp til verdiene våre, og dette gjenspeiles i vår rekrutteringsstrategi.Verdiene er også KRAFTverket i vårt styringssystem, slik at vi kan drive virksomheten på en klok, effektiv og bærekraftig måte. Verdier kan fort bli avfeid som «fine ord», men når vi setter KRAFT bak ordene, skaper vi verdi!

Visjon

Vi skaper verdi gjennom arbeidskraft, tankekraft og bærekraft.

Misjon

Vi skaper verdi gjennom å levere personell og teknologi av høy kvalitet til våre oppdragsgivere. Sammen legger vi til rette for effektiv, sikker og bærekraftig drift samtidig som vi bidrar til fellesskapet i form av økt sysselsetting og verdiskaping.