Abelon Group belønnes for fremtidsrettet initiativ

Abelon Group AS tar rollen som pådriver innen kompetanseheving og omstilling for petroleumsindustrien, godt hjulpet av midler fra Rogaland fylkeskommune.

Støtten fra fylkeskommunen bidrar sterkt til at Abelon setter fart på arbeidet for bevaring av arbeidsplasser i Rogaland og videreutvikling av kompetanse- og fagmiljø i regionen. De fylkeskommunale midlene vil også sikre stabilitet og langsiktighet i Abelons satsing innen nye forretningsområder. Administrerende direktør Grete Møgster forteller at Abelons organisasjon er godt rustet til å møte etterspørselen i et marked i stor endring:

«Vi er allerede en godt etablert leverandør av kvalifisert personell til en rekke disipliner innen olje- og gass, og utvikler også egen teknologi for eksisterende og nye forretningsområder. Samtidig tar Abelon ansvar for å utvikle og tilpasse kompetanse i takt med marked og etterspørsel. Vi må sikre arbeidsplasser her og nå, og samtidig ha et langsiktig perspektiv som kan gagne industrien og landsdelen på sikt. Målet er at Abelon i løpet av høsten 2020 kan tilby sertifiserte kurs innen ettertraktede fagområder som svært få – eller ingen – tilbyr i Norge i dag,» sier Møgster.

– Spennende selskap

Gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) støttes bedrifter for initiativ som styrker kompetansen til ansatte i en omstillingsfase. 15 representanter fra Rogaland fylkeskommune med næringssjef Mette Fossan i spissen besøkte Abelon Group i Sandnes 18. juni for å motta innspill til næringspolitisk utvikling av region og fylke. Samtidig fikk delegasjonen en grundig gjennomgang av hvordan Abelon forvalter de mottatte midlene. Selskapet arbeider målrettet for å sette Rogaland på kartet, både som energihovedstad og som kompetansesenter.

«Besøk som dette gir oss en god forståelse av virkelighetssituasjonen for næringslivet, derfor er det viktig å være ute og treffe og bli kjent med ulike bedrifter. På denne måten får vi også et godt utgangspunkt for samarbeid videre. Abelon er et spennende selskap som vi ikke kjenner så godt til fra før. Det er drevet av dyktige damer og gründere som er en inspirasjon for mange av oss. Samtidig er det fint for oss å få mulighet til å følge pengene litt og se hvordan BIO-midlene som er innvilget her blir brukt, det setter vi stor pris på,» sier Fossan.

 

Vil sette Rogaland på kartet

Møgster brenner for økt samarbeid både i bransjen og mellom det offentlige og næringslivet. Besøket fra fylkeskommunen ble dermed en naturlig arena for å diskutere næringspolitisk utvikling i sammenheng med Covid-19 og følgene som pandemien har hatt for næringslivet.

«Det er mange som spør seg hva som vil skje med Stavanger og industrien i vår landsdel i sin helhet. Vi står midt i en dugnad der alle må være med og dra lasset i fellesskap. Abelon har ambisjoner om å utgjøre en forskjell i Sandnes, Stavanger og Rogaland,» sier Møgster, og fortsetter:

«Solide fagmiljøer kombinert med relevant og fremtidsrettet kompetanseheving vil bidra til å styrke vår region på både kort og lang sikt, derfor arbeider Abelon systematisk med dette. Rogaland må beholde sin posisjon som energihovedstad i Norge, det er prioritet nummer én nå.»

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Støtteordningen skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov.