Ved bytte av IBOP og Saver sub gir Abelons Safeclaw en betydelig HMS gevinst ved at ingen personer er innenfor rød sone på boredekk under operasjonen.

IBOP og Saver sub blir sikret inni Safeclaw for å hindre at de faller ned i bore strengen. Safeclaw gir stor reduksjon i nedetid, da den er rask å installere, operere og rigge ned. Safeclaw blir levert med et fjernoperert kontrollpanel som blir koblet til riggens hydraulikk system.