Ved hjelp av Abelons Inspeksjons Sub kan operatøren filme innsiden av ventiltre og BOP.